Takıntılarla Başa Çıkma İle İlgili Psikologların Önerileri

Zaman zaman her insanın bazı şeyleri gereğinden fazla düşündüğü, kafaya fazla taktığı şeyler olmaktadır. Ancak bazı kişilerin bunu oldukça fazla şekilde yaptığını sizler de görmüşsünüzdür. Ocağı açık bırakıp bırakmadığını kontrol etmek için eşini onca yoldan geri döndüren, kapıyı kilitleyip kilitlemediği için tatil boyunca aklı evde kalan insanlar bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda bu kişilerin takıntılarla başa çıkma becerisi geliştirmesi, Ankara’da günlük yaşantılarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli olmaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Her takıntının hastalık olduğunu söylemek doğru olmaz. Takıntıların hastalık olmasına ve tedaviye karar verebilmek için takıntıların, kişinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor ve günlük yaşamını zorlaştırıyor olması gerekmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk, takıntıların hastalık haline gelmesi durumunun psikolojideki karşılığıdır. Takıntıları olan kişiler hastalık boyutuna ulaşan takıntılarında obsesif kompulsif bozukluk tanısı almaktadır. Takıntıları bu noktaya gelen hastaların takıntıların tedavisi için gerekli tedavi sürecini başlaması gerekmektedir.

takıntı psikolojisi

Takıntıların Nedenleri

Obsesif Kompulsif bozukluk çok çeşitli nedenlerle şekillenebilen bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın biyolojik ve çevresel faktörleri olduğunu söyleyebiliriz. Biyolojik sebepler arasında nöronlar arasındaki iletişimde yaşanan sorunlar gösterilebilmektedir. Çevresel faktörlerde ise özellik stres düzeyini arttırıcı yaşantıların takıntıları şiddetlendirdiğini söyleyebiliriz. Taciz, hastalık, iflas, sevilen birinin ölümü, deprem vs. gibi yoğun olumsuz duyguların yaşandığı durumlarda kaygı düzeyinin şiddetlendiğini söyleyebiliriz.

Takıntılarla Başa Çıkma

Bu rahatsızlık, Ankara’da gündelik yaşamı oldukça zorlaştırdığı için gerekli tedavi yöntemleriyle normal düzeye indirilmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemi ile bu rahatsızlık kontrol altına alınabilmektedir. Kişinin bu dürtülerinin kontrol altına alınabileceği düşüncesine sahip olması hedeflenmelidir. Kişi inandıktan sonra kişiye ufak görevlerle takıntılarının üstesinden gelebilmesi için fırsat tanınmalıdır. Zamanla hedefler büyütülerek, takıntının normal düzeye inmesi sağlanmalıdır. Yapma zorunluluğu hissettiği şeylerin aslında dürtülerinden kaynaklandığını bilmeli ve davranışlardan ziyade dürtülerine yönelik düşünce yapısını değiştirmelidir. Grup terapileri ile bu takıntıların sadece kendinde olmadığını fark etmesi sağlanmalıdır.

Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi uzun süren bir süreçtir ve bu süreçte sadece rahatsız olan kişi değil ailesinin de eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aile, bireyde baskı oluşturacak söz ve davranışlardan uzak durmaları konusunda dikkatli davranmalıdır. Bununla ilgili Ankara’da bir psikolog arıyorsanız psikologankara.org web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.